Proizvodnja ambalaže

PFI poseduje savremenu opremu za proizvodnju duvane PET i brizgane PE/PP ambalaže.

Trenutno se u proizvodnom asortimanu nalaze različiti oblici boca. Pored postojećih, po želji korisnika, mogu se proizvoditi i drugi tipovi boca kao i drugi ambalažni komadi.

U sklopu pogona nalazi se sledeća oprema:

  mašine za razduvavanje PET boca iz pretformi
  mašine za brizganje termoplasta:
    PP flip top zatavarači za boce
    PP čašice za senf
    PP poklopci za čašice

Odvija se u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000.

Pogon raspolaže sa adekvatnim brojem i strukturom kvalifikovanih radnika za rad na sistemima za brizganje i duvanje ambalaže, uključujući i održavanje.

Poslovna politika PFI-a je da se prema mogućnostima prate svetski trendovi i ide u korak sa novim tehnologijama u svim pa i u oblasti proizvodnje ambalaže. U tom smislu se posebna pažnja poklanja ne samo na tehničko-tehnološku opremljenost već i na stručno osposobljavanje i obučavanje zaposlenih.

PFI je uvek spreman za inovacije i unapređenje kvaliteta i dizajna ambalaže. Naši polimerni tehnolozi su tu, spremni da pomognu pri odabiru i razvoju različitih modernih i kvalitetnih pakovanja.