Proizvodnja punjenje i pakovanje prehrambenih proizvoda

PFI poseduje najsavremeniju opremu za proizvodnju, punjenje i pakovanje proizvoda iz navedenog asortimana. Takođe, PFI je uvek spreman za inovacije i investiranje u profitabilne proizvode.

Proizvodni pogon, koji se nalazi u široj okolini Beograda, čine savremeno izgradjene proizvodne hale. Proizvodnja se odvija na najnovijoj opremi svetski poznatih proizvođača opreme sa visokim stepenom automatizacije procesa sa mogućnostima istovremenog punjenja različitih vrsta proizvoda na većem broj punilica.

Poštovanjem sistema kvaliteta, izborom sirovina visokog kvaliteta, kao i primenom ISO 22000 i IFS standarda PFI proizvodi prehrambene proizvode garantovanog i ujednačenog kvaliteta.

PFI takodje proizvodi sokove od povrća koji se pune u fleksibilnu kartonsku ambalažu (Tetra brik).

Gotovi proizvodi se skladište u najsavremenije automatizovano skladište u Srbiji i čuvaju u rashladnoj komori na temperaturi nižoj od 8°C. Skladište je kapaciteta 2.641 paletnih mesta, na pet nivoa. Računarski sistem integrisan u skladište prati svaku paletu od ulaska u samo skladište, preko skladištenja, pa sve do izlaska na željene perone pomoću bar koda koji se nalazi na svakoj paleti. Bar kod definiše sve potrebne podatke za određeni proizvod.

Računarski sistem uz pomoć posebnog programa skladišti paletu na tačno određeno mesto u skladištu. Osnovni parametri za odabir mesta u skladištu su proizvod i rok trajanja po principu FEFO – "First Expired, First Out", odnosno, obezbeđenje da svaka starija serija proizvedene robe napusti magacin pre mlađe.