Ambalaža i recikliranje

PFI se odazvao akciji reciklaže materijala koji se koriste u proizvodnji i skladištenju.

Upravljanje otpadom se vrši u skladu sa Zakonom, otpad se selektuje u više kategorija i sa svakom od njih se postupa posebno. Sarađujemo sa organizacijama koje se dalje bave njihovom reciklažom u želji da doprinesemo povećanju ekološke svesti i rešavanju problema koji je sve prisutniji u Srbiji.

PFI sarađuje sa Sekopakom koji je prvi operater sistema upravljanja amabalažnim otpadom u Srbiji (www.sekopak.com).

Iako svest o zaštiti životnog okruženja u Srbiji još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, PFI je među prvima imao sluha za ovaj problem. U saradnji sa Eco clean servisom, počeo je sa ekološki aktivnim delovanjem - svakodnevnom reciklažom kancelarijskog papira.